POGON ZA PROIZVODNJU PLASTIKE - DMS Plast d.o.o.


Automatska duvaljka za preradu PP i PE do 500ml - POLY 500 double

Mašina POLY 500 double je namenjena za preradu PE, PP materijala.Namenjena je za velike serije.Kapacitet mašine je približno 20,000 proizvoda za 24 h.Duvaljka ima mogucnost duvanja i sa donje i gornje strane u zavisnosti od potrebe kupaca.Mašina je potpuno automatska i ugradjeni su i gornji i donji otkidaci pretoka,automatsko doziranje matrerijala kao i transportna traka za odnošenje otpada.Ima mogucnost rada samo jedne stanice ili obe stanice u kompletu.Može da se montira i glava sa dva creva ali samo za PE i PP materijale.Ugradjena šneka na mašini je Ø 45 D25.Hidraulika je izvedena sa dve pumpe,jedna pumpa velikog protoka i jedna pumpa visokog pritiska koja sluzi za bravljenje stolova.Mašina za duvanje plastike ima 2 brzine rada, niža brzina štelovanja i viša brzina automatskog rada.Opremljena je PLC racunarom sa touch screen ekranom sa izborom više ekrana.Komandni napon je izveden na 24 V sto zadovoljava standarde sigurnosti rada mašine.Ugradjena su i switcher napajanja sto dozvoljava siguran rad mašini i na mestima gde dolazi do oscilacija napona.Za pogon koristi i vazduh pritiska od 6 do 10 bari.Ugraden je zatvoreni sistem hladenja.Kontrola broja obrtaja same šneke je izvedena preko vektorskog mikrovertera sa mogucnošcu kontole od 0 do 120 % nazirne brzine.Mašina je opremljena i svetlosnom signalizacijom za dojavu eventualnih grešaka ili zastoja na samoj masini.Mašina ima mogucnost ugradnje motora koji služe za opsecanje proizvoda. Kada duvaljka radi proizvode za prehranu vazduh koji se dovodi morao bi biti dodatno precišcen i zauljivac koji je na mašini bi trebalo da se izbaci.Na vratima postoji senzor za iskljuccvanje koji dozvoljava rucni rad i štelovanje mašine ali zabranjuje automatski rad.Masina je izvedena iz dva dela sto omogucava lak transport same masine.