Mašina za duvanu ambalažu Poly 5000


Automatska mašina za preradu PP i PE do 5l, model Poly 5000

Mašina POLY 5000 je namenjena za preradu PE i PP materijala ciji meltindeks tecenja ne prelazi 2.Maksimalni kapacitet duvanja je do 5 l. zapremine.Duvaljka za pogon koristi hidrauliku na stolovima i pneumatiku za pinolu i nož.

Ugraden je hidroagregat zapremine 90 l. koji radi na 140 bari i koristi ulje HD 46 ili HD 68. Odlikuje se visokom pouzdanošcu, konstantnim pritiskom i malom bukom,što daje sigurnost za dugotrajan rad.Radni prostor mašine ne bi smeo da bude ispod 17 C° a ni preko 40°. Duvaljka poseduje sva 3 izbora rada: rucno,poluautomatski i automatski.Kao upravljacki sistem ugraden je racunar sa 16 ulaza i 16 izlaza koji radi na 24 V.Racunar je opremljen sa touch screen ekranom koji daje veliku preglednost i prilaz svim ekranima za štelovanje i nadzor mašine.Odlikuje se velikom pouzdanošcu i velikoj brzini obrade signala.Isprogramiran je za rad sa 4 ekrana

Termo regulacija je izvedena pojedinacno za svaki grejac i radi kao pid regulacija gde se postiže održavanje zadate temperature u ± 1 stepen.Sonde za merenje su PT 100.Pogon šneke je izveden preko mikrovertera koji daje mogucnost štelovanja brzine od 0-120 %. Opremljen je prekostrujnom zaštitom pa u slucaju nekih mehanickih oštecenja automatski zaustavlja motor.Sama regulacija brzine je izvedena na 2 nacina: preko tastature mikrovertera ili poseban potenciometar gde jednostavnim okretanjem zadajete brzinu i to mozete da ocitate na displeju.

Za rad duvaljke je potreban kompresovani vazduh od 6-10 b.

Kada duvaljka radi proizvode za prehranu vazduh koji se dovodi morao bi biti dodatno preciscen i zauljivac koji je na mašini bi trebalo da se izbaci.

Na vratima postoji senzor za iskljucivanje koji dozvoljava rucni rad i štelovanje mašine ali zabranjuje automatski rad.

Mašina za duvanu ambalažu je izvedena iz dva dela što dozvoljava laki transport i pomicanje same mašine. Ekstruder je posebna celina koja moze da radi nezavisno od automatske mašine. Mašina kao dodatnu opciju ima i iskretanje same pinole do 45° a po potrebi može da se ugradi i do 70°.